Przygotowanie projektów do druku

Formaty plików które akceptujemy

PDF

Jest to preferowany przez nas format plików.

 • wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)
 • mapy bitowe ( np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, minimum 300 dpi, CMYK
 • projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK
 • w przypadku projektów składających się z kilku stron, każda strona projektu musi być umieszczona na osobnej stronie
EPS

Jest to uniwersalny format poscriptowy. Przyjmujemy pliki zapisane maksymalnie do wersji 8.

 • wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)
 • mapy bitowe ( np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, minimum 300 dpi, CMYK
 • projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK
 • w pracach wielostronicowych każda strona musi być umieszczona w osobnym pliku
JPG
 • Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi. Uzyskamy dzięki temu lepszą jakość odwzorowania drobnych elementów.
 • Projekt musi być przygotowany w CMYK
 • podczas zapisu projektu do tego formatu ustaw maksymalną jakość i najmniejszą kompresję
TIF
 • Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi.
 • Projekt musi być przygotowany w CMYK w trybie 8-bitów/kanał.
 • projekt przygotowany w formacie TIFF nie może zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych. Przed wysłaniem takiego projektu sprawdź czy nie zawiera on takich elementów i usuń je jeśli występują.
CDR

Nie przyjmujemy projektów w formacie CDR. Nie odpowiadamy za błędy powstałe po wydrukowaniu z plików PDF które zostały wygenerowane z Corela. Aby uniknąć rozczarowań przed wysłaniem do druku zapisz projekt do formatu TIF lub JPG (CMYK, 600 dpi).

Kolory

 • Karty drukujemy dwustronnie, w pełnym kolorze, CMYK/CMYK, dzięki czemu możesz w projekcie umieścić dowolne elementy graficzne takie jak grafiki, zdjęcia, logotypy.
 • Nie drukujemy farbami metalicznymi ani innymi specjalnymi spoza przestrzeni kolorystycznej CMYK
 • Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie tylko koloru czarnego (100% K). Maksymalne nafarbienie dla druku czarnych apli to: 30% C, 30% M, 30% Y, 100% K.
 • Minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  – dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  – dla krojów dwuelementowych 10 pkt
 • Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).
 • Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów. Drukujemy przy użyciu profilu Fogra 39.

Teksty

 • Wszystkie teksty zamień ma krzywe
 • Minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  – dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  – dla krojów szeryfowych 10 pkt
 • Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

Spady

 • Jeśli jakiś element projektu dochodzi do linii cięcia zrób tzw. spady, po 2 mm z każdej strony.
 • Projekt powinien być bez zaokrąglonych rogów
 • Nie umieszczaj zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów (teksty, logo itp.), bezpieczna odległość to 3 mm. Projektowanie ułatwią przygotowane przez nas makieta.

Lakier punktowy UV

Lakier punktowy UV jest nakładany na projekt na wybranych obiektach tylko na pierwszej stronie projektu. Elementy pokryte tym lakierem są bardziej „błyszczące” niż pozostałe. Przez zastosowanie lakierowania miejscowego podnosi się walory estetyczne projektu. Punktowy lakier UV nakładany jest wyłącznie na powierzchniach matowych. Lakier jest nakładany technologią sitodrukową.

 • Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK utwórz nowy plik o nazwie „lakier UV ” i umieść w nim elementy, które mają być polakierowane.
 • Elementy umieszczone w pliku „Lakier UV”, które będą maską do lakierowania, muszą mieć zadany kolor 100% K i koniecznie muszą być spasowane z elementem drukowanym, który ma zostać pokryty lakierem UV.
 • Do tworzenia maski pod lakier UV najlepiej wykorzystaj obiekty wektorowe jeżeli jednak, z jakiegoś powodu, musisz użyć w projekcie grafiki bitmapowej to maskę przygotuj jako 1-bitową bitmapę czarno białą
 • Elementy przeznaczone do lakierowania UV nie powinny zawierać zbyt małych elementów. Zalecamy aby grubość linii była nie mniejsza niż 1 pkt, a wielkość tekstu nie mniejsza niż 14 pkt. Wynika to z technologicznych możliwości pasowania którego dopuszczalna tolerancja jest równa 0,5 mm, jak również z właściwości lakieru który ma tendencje do zalewania drobnych elementów.
 • Przygotowany projekt z lakierem UV możesz przesłać w formacie EPS (w osobnym pliku projekt i maska do lakierowania). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od maski UV poprzez przeniesienie maski UV na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i maska UV pozostały w tym samym położeniu.
 • Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).

Uwaga:
Na tych samych elementach projektu nie można stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hot stampingu. Nie stosuj takiego połączenia. Tego rodzaju projekty będą przez nas odrzucane.

Hotstamping

Hotstamping, podobnie jak lakierowanie UV pozwala na wyróżnienie wybranych elementów projektu poprzez naniesienia na projekt specjalnej metalicznej folii w kolorze np. złotym lub srebrnym Sam sposób przygotowania plików również jest bardzo podobny. Folia do hot stampingu nanoszona jest tylko na pierwszej stronie karty. Na kartach błyszczących wybrane elementy tłoczone są folią błyszczącą, na kartach matowych folią matową

 • Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK utwórz nowy plik o nazwie „Hotstamping ” i umieść w nim elementy, które przeznaczone do hotstampingu.
 • Elementy, umieszczone w pliku „Hotstamping”, muszą mieć zadany kolor 100% K.
 • Elementy przeznaczone do hotstampingu nie powinny zawierać zbyt małych elementów. Zalecamy aby grubość linii była nie mniejsza niż 2 pkt, a wielkość tekstu nie mniejsza niż 14 pkt.
 • Grubość linii w każdym miejscu elementu tłoczenia musi wynosić minimum 0,4 mm
 • Przygotowany projekt możesz przesłać w formacie EPS (w osobnym pliku projekt i maska do hotstampingu). Projekt możesz zapisać także w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od maski poprzez przeniesienie maski na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i maska pozostały w tym samym położeniu.
 • Hotstamping jest procesem, który ma techniczne ograniczenia, dlatego też dopuszczalna jest tolerancja 0,5 mm
 • Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).

Uwaga:
Na tych samych elementach projektu nie można stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hotstampingu. Nie stosuj takiego połączenia. Tego rodzaju projekty będą przez nas odrzucane.

Dziurkowanie

Dziurkowanie pozwala na użycie produktu jako metki lub przywieszki. Średnica dziurki to 4 mm. Miejsce dziurkowania powinno być zaznaczone na dwóch stronach projektu i powinno się pokrywać. Dziurka powinna być w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia

 • Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK zaznacz na projekcie miejsce w którym ma zostać wykonany otwór
 • Miejsce zaznaczenia musi znajdować się na obu stronach projektu i musi się pokrywać. Arkusz drukarski obracany jest z prawej na lewą stronę. Jeżeli na pierwszej stronie otwór będzie znajdował się po lewej stronie projektu to na drugiej stronie znajdzie się po prawej stronie.
 • średnica otworu ma 4 mm dlatego miejsce zaznaczenia powinno być mniejsze tak aby po wykonaniu dziurki nie pozostał ślad po zaznaczeniu (kółeczko o średnicy 1 mm).
 • Przygotowany projekt możesz przesłać w formacie EPS (w osobnym pliku powinna znaleźć się pierwsza i druga strona). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, w przypadku projektów składających się z kilku stron, każda strona projektu musi być umieszczona na osobnej stronie w pliku PDF.
 • Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).